Klipp fra katalogtekst, «Paradoks – Posisjoner innen norsk videokunst 1980-2010», kurator: Eva Klerck Gange, Nasjonalmuseet, 2013:

 

Mathisen benytter et bevegelig kamera. Hun styrer bevisst betrakterens synsvinkel og tvinger blikket bort fra det man vanligvis fokuserer på når man forholder seg til andre, blikket. Det er sjelden at vi i det hele tatt ser ansiktet hennes. Slik sett understreker hun den subjektive betraktningsmåten. Vi kommer tettere på kroppens bevegelser og hendelsene som utspiller seg, og på denne måten understrekes «kroppen som et verktøy» i formidlingen. Forholdet til video som verktøy problematiseres i en scene hvor hun drar videokameraet etter seg i en hyssing og sparker til det. Som i fotografiet er speilingen en viktig del av videoens rolle, både i forhold til den umiddelbare refleksjonen, men også i forhold til hvordan det er mulig å styre blikket til betrakteren.

Eva Klerck Gange

 

< Tilbake til publikasjoner