NYTTIGE KUBER

Et mindre miljøprosjekt for å støtte bienes liv.

Som et bidrag til miljøet grunnet bienes sårbarhet nasjonalt og globalt begynte jeg med birøkt på en hyttetomt i Ådal i 2010. Studiene av biene har gitt meg en utvidet grunn til å studere blomsterenger, trær og vekster. I tillegg til de tusenvis av biene som flyr ut og inn av bikubene. Det er fantastisk spennende å følge biene gjennom en sesong. Vi er alle avhengige av bienes pollinering av nyttevekster i matproduksjon og ville kulturvekster.
Prosjektet fungerer i dag som informasjonskilde til kunstneriske arbeid og dialoger mellom kunst og liv i forskjellige sosiale rom.

Prosjektet startet på en hyttetomt i Ådal i 2010. Bikubene ble flyttet til Fredrikstad i 2014 og fortsetter der.

NYTTIGE KUBER, installasjon, Kunstbanken Kunstsenter Hedmark, Hamar, 2011.

NYTTIGE KUBER, Video, Mini-DV, lyd, 06:00, 2011.

NYTTIGE KUBER
Video, Mini-DV, lyd, 06:00, 2011.

SINKFAT MED VANN TIL BIER
Forsøkskulp med vann for pollinerende insekter, stein med mose, pinner og bie som henter vann.
Dokumentasjonsfoto, 2011.

VANNKULP FOR POLLINERENDE INSEKTER
6 kantform etter bienes cellebygg. Kunst i offentlig rom, for kulturetaten i Oslo kommune, Østensjø skole, Oslo, arbeid i prosess 2012-15.

SITTEPLASS AV LERKETØMMER
Sittebenker av lerketrær som ble felt på skoletomta for å gjøre plass til nytt skolebygg. Kunst i offentlig rom, for kulturetaten i Oslo kommune, Østensjø skole, Oslo, 2012.

BIE PÅ STORKENEBB
Dokumentasjonsfoto fra Ådal.

BIRØKTER MED RØYKPUSTER I BIGÅRDEN
Dokumentasjonsfoto fra Ådal.

 

< Tilbake til arkiv

 

Copyright © Elisabeth Mathiesen / BONO 2014 - All rights reserved