INGEN INGENSTEDER / NOBODY NOWHERE

Video og performance, 1995-1997.

 

HVORFOR JEG NESTEN BLE GAL / WHY I ALMOST WENT MAD
Jeg spiller fiolin 2 timer hver dag i 10 dager i en installasjon med fotografier, dagspresse og objekter. Video dokumentasjon, Hi-8, lyd, 05:00.
Sted: DIXI, en serie utstillinger i en nedlagt møbelforretning i Langesgate, Oslo, 1995.

 

INGEN INGENSTEDER / NOBODY NOWHERE
Video, mini DV, lyd, 01:36, 1997.

 

IMAGINE YOU ARE IN THIS ROOM / A STRANGE DAY
Video, HI-8 og Mini-DV, svart/hvit og farge, lyd, 07:41, 1997.

 

< Tilbake til arkiv

 

Copyright © Elisabeth Mathisen / BONO 2014 - All rights reserved